El CPL

El Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) som una associació pública de fidels de l’arquebisbat de Barcelona. Als qui en som membres ens uneix l’ideal de fer un servei a aquest àmbit de l’acció pastoral de l’Església que és la litúrgia, que tant marca la vida de les comunitats.

Sense ser un organisme oficial de l’Església, ens posem al servei de tot el Poble de Déu, de tots els batejats, que volen viure el culte en Esperit i en Veritat; i ens posem al servei dels seus pastors, en la vida i ministeri dels quals la litúrgia hi ocupa un lloc central i d’un gran gruix.

En el web del CPL hi trobareu notícies del Centre i informació sobre el que us podem oferir, sigui docència, materials, revistes o altres publicacions. I la manera de contactar amb nosaltres, sigui visitant la nostra seu, sigui per mitjans telemàtics.

Josep Maria Romaguera Bachpresident